Home Du học Úc Top 10 học bổng hàng đầu dành cho sinh viên quốc tế...

Top 10 học bổng hàng đầu dành cho sinh viên quốc tế du học tại Úc

159
0

Du học Úc

Hàng năm, chính phủ Úc và các trường đại học Úc cung cấp nhiều suất học bổng du học khác nhau cho sinh viên quốc tế, khuyến khích họ chọn Úc là điểm đến học tập. Sau đây là top 10 học bổng du học Úc, bao gồm học bổng của chính phủ Úc và học bổng của các tổ chức / trường đại học Úc.

Học bổng Giải thưởng Úc

Học bổng Chính phủ Úc (AAS), trước đây được gọi là Học bổng Phát triển Úc (ADS), là một chính sách học bổng do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc quản lý. Hàng năm, quỹ học bổng mang đến cho sinh viên các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước nằm trong khu vực Ấn Độ Dương cơ hội học tập toàn thời gian tại các trường đại học và cao đẳng, giáo dục Kỹ thuật và Thường xuyên Úc (TAFE). Đây là học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí, vé máy bay khứ hồi, một phần sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế (OSHC),…

Sau 7 năm, cuối cùng mình đã nhận học bổng chính phủ Úc (AAS)

Học bổng Destination Australia

Chính phủ Úc cung cấp chương trình học bổng Destination Australia để hỗ trợ sinh viên Úc và quốc tế đang học tập tại các vùng sâu vùng xa của Úc. Hơn 1.000 học bổng trị giá 15.000 đô la Mỹ sẽ được cung cấp mỗi năm để hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt của sinh viên đủ điều kiện trong khuôn viên trường đại học Úc trong khu vực.

Học bổng Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Úc

Học bổng Chương trình Đào tạo, Nghiên cứu Úc (RTP) được quản lý bởi các trường đại học Úc do Bộ Giáo dục và Đào tạo Úc chỉ định. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đang theo học chương trình thạc sĩ nghiên cứu (2 năm) hoặc chương trình tiến sĩ nghiên cứu (tối đa 4 năm) tại một trường đại học của Úc. Do đó, mỗi trường đại học sẽ cung cấp một hoặc nhiều hỗ trợ sau đây cho những sinh viên nhận được học bổng RTP của chính phủ:

  • Phần bù phí RTP: bao gồm toàn bộ học phí của sinh viên
  • Trợ cấp RTP: hỗ trợ chi phí sinh hoạt của sinh viên trong quá trình học tại trường
  • Trợ cấp RTP: Hỗ trợ các chi phí phụ trợ trong quá trình học tập tại Úc, bao gồm chi phí di dời, chi phí xuất bản học tập và chi phí bảo hiểm cho người thân của sinh viên.

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Sydney

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Sydney (USydlS) là học bổng do Đại học Sydney cung cấp cho các ứng viên đủ điều kiện theo học các khóa nghiên cứu sau đại học tại trường. Học bổng này cung cấp toàn bộ học phí và trợ cấp sinh hoạt ba năm cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ muốn kéo dài thời gian học.

Tổng hợp học bổng dành cho người Việt tại Đại học Sydney - Úc

Học bổng quốc tế tại Đại học Macquarie

Học bổng này chi trả một phần học phí cho những sinh viên xuất sắc muốn theo học các khóa học đại học hoặc sau đại học tại Đại học North Ryde. Học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành: kỹ thuật, môi trường, nhân văn, truyền thông, ngôn ngữ học và giáo dục. Mức giá trị học bổng hào phóng lên đến 10.000 đô la Úc.

>> Kinh nghiệm xin học bổng toàn phần cho nghiên cứu sinh >> “Biết người, biết ta” trên hành trình học

Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Melbourne

Học bổng Nghiên cứu Sau đại học của Đại học Melbourne được trao cho các nghiên cứu sinh đạt kết quả xuất sắc trong nước và quốc tế. Đại học Melbourne cung cấp khoảng 600 học bổng nghiên cứu cho sinh viên hàng năm. Giá trị của học bổng bao gồm: miễn học phí cho sinh viên quốc tế, trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ chuyển nơi ở, và bảo hiểm y tế. Đại học Melbourne sẽ tự động xem xét học bổng này cho những ứng viên đủ điều kiện và bạn không cần phải nộp đơn.

Học bổng Đại học Quốc tế của Đại học Melbourne

Học bổng Đại học Quốc tế của Đại học Melbourne được trao cho sinh viên quốc tế nhằm ghi nhận những đóng góp của họ đối với sự đa dạng của sinh viên đại học. Hàng năm, trường trao 50 suất học bổng cho sinh viên chưa tốt nghiệp ở bất kỳ chuyên ngành nào. Học bổng bao gồm một trong ba mức hỗ trợ sau: miễn 10.000 đô la học phí cho năm đầu tiên và 50% hoặc 100% học phí toàn thời gian cho chương trình đại học.

Học bổng xuất sắc toàn cầu Adelaide dành cho sinh viên quốc tế

Đại học Adelaide cung cấp Học bổng Xuất sắc Toàn cầu Adelaide để thu hút sinh viên quốc tế và sinh viên sau đại học có thành tích học tập xuất sắc. Đây là chương trình học bổng có tính cạnh tranh cao, trị giá 50% học phí.

Học bổng Griffith cho sinh viên xuất sắc

Đại học Griffith cung cấp Học bổng Griffith Highlight cho những sinh viên xuất sắc theo học các chương trình đại học và sau đại học tại trường. Học bổng bao gồm 50% học phí và sẽ được khấu trừ trong thời gian học.

Học bổng sau đại học Flinders

Học bổng nghiên cứu sau đại học Flinders (FIPRS) dành cho đối tượng là những người đủ điều kiện theo đuổi chương trình nghiên cứu sau đại học toàn thời gian tại Đại học Flinders trong thời gian tối đa hai năm đối với bằng thạc sĩ nghiên cứu và ba năm đối với tiến sĩ nghiên cứu. Học bổng bao gồm học phí cho sinh viên quốc tế, chi phí sinh hoạt, đi lại và vé máy bay.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here