Lang thang trên mạng và nhắn tin mất 5k thì nó mới cho down nhưng cũng bõ công, vì mình thấy những tài liệu này rất hữu ích, nhất ;à với anh em chiến hữu đang học liên thông và chuẩn bị thi môn Xác suất thống kê. Dưới đây là những bài tập có lời giải và ngân hàng đề thi.Anh em tham khảo nhé!

http://www.4shared.com/document/rTvS...ong4_9598.html
http://www.4shared.com/document/5hYr...ong1_5489.html
http://www.4shared.com/document/ML4Q...ong2_2511.html
http://www.4shared.com/document/_W0F...aiTapXSTK.html

http://www.4shared.com/document/2uH7...hi_XSTK_2.html