Những đoạn hội thoại mà bạn chuẩn bị 'ngắm nghía' sau đây sẽ không đơn thuần chỉ là hội thoại 2 chiều hỏi và đáp thông thường mà là những đoạn hội thoại 3 chiều hỏi-đáp-cười. Tại sao ư? đọc biết ngay mà, he he

Q: What are two things people never eat before breakfast?
A: Lunch and supper. ( supper: bữa tối)
________________________________________
Q: Why did the man throw a bucket of water out the window?
A: He wanted to see the waterfall. ( thác hay nước ngã?!)
Q: Why did the man throw the butter out the window?
A: He wanted to see the butterfly. ( bướm hay bơ bay?!)
Q: What has two hands and a face, but no arms and legs?
A: A clock.
Q: What has a neck, but no head?
A: A bottle.
Q: How do you spell mousetrap?
A: C-A-T.
________________________________________
Q: How many legs does an ant have?
A: Two, the same as an uncle.
(HINT: ant = aunt)
Q: What can't be used until it's broken?
A: An egg.
________________________________________
Q: What do tigers have that no other animals have?
A: Baby tigers.
________________________________________
Q: What is Black and white and read (red) all over? ( cái gì màu đen trắng và được đọc, có thể bị nghe hiểu thành đen trắng và đỏ 4_1_214)
A: A newspaper
Q: Why is number six afraid ?
A: Because seven eight nine (seven ate nine)
Q: Which letter is always trying to find reasons?
"y" (Why?")
________________________________________
Q: Which letter is not me?
A: U.
Q:Why is the letter "A" like noon?
A:Because it's in the middle of the day.( D-A-Y)
________________________________________
Q: "What letter of the alphabet has got lots of water?"
A: "The C" (the sea)
________________________________________
Q: "What letter of the alphabet is always waiting in order?"
A: "The Q. (queue)
________________________________________
Q: What has two heads, four eyes, six legs and a tail?
A: A horse and its rider.
________________________________________
Q: What is as big as a horse but doesn't weigh anything?
A: The horse's shadow.
Q: What begins with T, ends with T and has T in it?
A: A teapot.
Q: Do you know why birds fly to south in the winter?
A: Because it's too far to walk there.
Q: A man rode into town on Tuesday. Two days later he rode home on Tuesday. How is this possible?
A: His horse's name is Tuesday.
A: How many apples can you eat if your stomach is empty?
B: 4 or 5
A: No, that's wrong, because after eating one apple your stomach isn't empty
Q: Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building?
A: Yes, because the Empire State Building can't jump!

Dịch TV

Q: 2 thứ j` người ta ko bao giờ ăn trước bữa điểm tâm sáng ?
A: Bữa trưa và bữa tối
Q: Tại sao người đàn ông ném xô nước ra ngoài cửa sổ ?
A: Ông ấy muốn thấy thác nước
Q: Tại sao người đàn ông ném con bướm ra ngoài cửa sổ ?
A: Ông ấy muốn thấy con bướm bay
Q: Cái j` có 2 bàn tay và 1 cái mặt nhưng ko có tay và chân ?
A: Cái đồng hồ
Q: Cái j` có cổ nhưng ko có đầu ?
A: Cái chai
Q: Hãy phát âm từ "Bẫy Chuột" ?
A: C-O-N-M-È-O
Q: Con kiến cáo bao nhiu cái chân ?
A: 2 , bằng với ông cậu
Q: Cái j` ko thể dc sử dụng cho đến khi nó vỡ ?
A: Quả trứng
Q: Những con cọp sẽ có những động vật nào khác ?
A: Những con cọp con
Q: Cái j` đen trắng và dc đọc ?
A: 1 tờ báo
Q: Tại sao sợ số 6 ?
A: Vì số 7 đã ăn số 8
Q: Từ nào dc dùng để tìm kiếm lí do ?
A: Y ( phát âm như why )
Q: Từ nào ko phải là tôi ?
A: U - bạn
Q: TẠi sao từ "A" dc iu thích vào buổi trưa ?
A: Vì nó nằm giữa ngày D-A-Y
Q: Mẫu tự nào chỉ nơi có nhìu nước?
A: C - sea (biển cả)
Q: Mẫu tự nào chỉ sự chờ đợi mệnh lệnh ?
A: Q - Queue - xếp hàng
Q: Cái j` có 2 cái đầu , 4 con mắt , 6 cái chân và 1 cái đuôi ?
A: Con ngựa và người cầm cương
Q: Nó to như 1 con ngựa nhưng nó ko nặng = ?
A: Cái bóng của con ngựa
Q: Bắt đầu = chữ T , kết thúc = chữ T và có chữ T trong đó ?
A: Teapotn
Q: Bạn có biết tại sao con chim bay về miền Nam vào mùa đông ?
A: Vì nó cũng xa như đi bộ thôi
Q: 1 người đàn ông đi đến tòa tháp vào thứ 4 , 2 ngày sau ông ta về nhà vào thứ 4 . Sao có thể như vậy ?
A: Vì con ngựa của ông ta tên là thứ 4
Q: Bạn có thể ăn bao nhiu quả táo nếu dạ dày bạn trống rỗng?
A: 4 hoặc 5
Q: Ko , sai rồi . Vì khi ăn 1 quả thì dạ dày bạn đã ko còn trống rỗng nữa rồi
Q: Kon Kangaroo có thể nhảy cao hơn tượng Nữ Thần tự Do dc ko ?
A: Được , vì bức tượng ko biết nhảy

Theo ketnoiteen.net